skip to Main Content

Kolejny etap to stan surowy otwarty.

Trwa on, w dużym uśrednieniu, od 2 tygodni do 4 miesięcy, w zależności od możliwości finansowych inwestora i warunków pogodowych.

Na tym etapie wykonuje się prace takie jak:

  • prace związane ze wznoszeniem ścian,
  • wykonaniem stropów,
  • betonowaniem schodów,
  • wykonanie więźby oraz wykonanie dachu ze wstępnymi warstwami pokrycia dachowego.

Jeżeli budowa miałaby się chwilowo zakończyć na tym etapie, pracownicy zabezpieczają również otwory na okna i drzwi.

Stan surowy otwarty

Kolejny etap budowy który może wykonać dla Ciebie nasza firma.

Back To Top